ข่าวล่าสุด

View All

งาน OSBIM#2 มาร่วมกันกำหนดมาตราฐานการทำงาน BIM

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ทีม BIM Club Thailand ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมงาน OSBIM#2 Toward BIM Standard of Thailand ซึ่งเป็นความร่วมมือกันของ สภาสถาปนิก, สภาวิศวกร และ OSBIM จัดขึ้นที่ สภาสถาปนิก ภายในงานมีการจัดเสวนาและแชร์ถึงประโยชน์จากการใช้ BIM และอัพเดตความคืบหน้าและแนวทางที่เราจะช่วยกันผลักดัน BIM โดยมี คุณชานนท์ เรืองกฤตยา ผู้จัดการใหญ่ บริษัทอนันดาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด …

Welcome to BIM Club Thailand!