About Us

เนื่องจาก BIM เป็นรูปแบบใหม่ของการทำงานที่เกิดขึ้นในวงการก่อสร้างทั่วโลก และกำลังเข้ามามีบทบาทอย่างมากในประเทศไทย

กลุ่มผู้มีความรู้ ความเข้าใจ BIM ได้รวมตัวกันขึ้นเพื่อ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ พัฒนารูปแบบการใช้งาน มาตราฐานการใช้งาน ที่เกี่ยวข้องกับ BIM โดยไม่ได้มีผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้น ไม่มีการขายหรือการโฆษณา แอบแฝง

ข้อตกลงร่วมกัน BIM Club Thailand

 1. ไม่กั๊กข้อมูล
 2. ไม่มีการขายแฝง
 3. ห้ามดึงคน
 4. มาเป็น Individual
 5. ให้ Credit ผู้เผยแพร่
 6. ขออนุญาตเจ้าของก่อนเผยแพร่
 7. ไม่เอาวิชาชีพเป็นที่ตั้ง
 8. ห้ามทวงงาน, ห้ามทวงเงิน

กฎ กติกา และมารยาท
การร่วมกิจกรรมแสดงความเห็นในกระทู้ ผู้เข้าร่วมพึงต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ผู้เข้าร่วมพึงต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

 • ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
 • ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว เกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
 • ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทาง ลามก อนาจาร รุนแรง อุจาด
 • ห้ามเสนอข้อความอันมีเจตนาใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจากบุคคลอื่น โดยไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน
 • ห้ามเสนอข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้น โดยมูลแห่งความขัดแย้งดังกล่าว ไม่ใช่การแสดงความคิ
 • เห็นโดยเสรีเช่นวิญญูชน พึงกระทำ
 • ห้ามเสนอข้อความกล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ ศาสนา หรือคำสอนของศาสนาใดๆ ทุกศาสนา
 • ห้ามใช้นามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น โดยมีเจตนาทำให้สาธารณชนเข้าใจผิด และเจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
 • ห้ามเสนอข้อความอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในระหว่างสถาบันการศึกษา หรือระหว่างสังคมใดๆ
 • ห้ามเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเบอร์โทรศัพท์ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีโอกาสผิดพลาดคลาดเคลื่อน และเป็นสื่อที่สามารถใช้ในการกลั่นแกล้งได้ง่ายกว่าชนิดอื่น
 • ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของสังคม

bimclubthailand.net ขอสงวนสิทธิยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิกซึ่งไม่ให้ความร่วมมือในการรักษากฎ กติกาและมารยาทของเว็บไซต์ เพื่อรักษาบรรยากาศการสนทนาที่ดีโดยรวม